49

..
: 10:25, 3 2017
Frequency Fopt radio "Space-Earth". / .. . . 1963-2015. C.32-37.
Repin A.M.
: 09:35, 18 2015
/ Repin A.M. The optimal frequency Fopt radio "Space-Earth". .27-31_1963-9.9.2015_3
.. .
: 09:40, 17 2015
/ Repin A.M. The optimal frequency Fopt radio "Space-Earth". .14-19_1963-9.9.2015_3
.. .
: 10:09, 16 2015
The optimal frequency Fopt radio "Space-Earth"/ .. . .20-26_1963-9.9.2015_3
Repin A.M.
: 10:09, 16 2015
The optimal frequency radio "Space-Earth" / .. . . .5-13_1963-9.9.2015_3,3
Repin A.M.
: 09:19, 15 2015
/ Repin A.M. The optimal frequency radio "Space-Earth". .1-4_1963-9.9.2015_1,9.
.. .
: 09:19, 15 2015
.., ..
: 10:43, 15 2013
.., ..
: 09:21, 10 2013
.., .., ..
: 11:36, 28 2011
..
: 11:14, 28 2011
--
.., .., .., ..
: 11:14, 28 2011
XXI ?
..
: 10:08, 27 2011
.., .., ..
: 10:00, 24 2011
.., .., ..
: 10:00, 24 2011
ϲ ֲ ί ֲ ’
..., . .. (Dz ²Ҳ ϲ), ... .. (²Ҳ ϲ), .. (²Ҳ ϲ), .. (²Ҳ ϲ)
: 10:32, 13 2011
LTE - 4G
.. ( Ȕ), .. ( Ȕ), .. ( Ȕ), ..., . .. ( Ȕ)
: 14:33, 12 2011
MIMO
.. (²Ҳ ϲ), ..., . .. (Dz ²Ҳ ϲ), .. (²Ҳ ϲ)
: 14:32, 12 2011
ϲײ Ҳ WIMAX
.. (²Ҳ ϲ), ..., . .. (Dz ²Ҳ ϲ)
: 14:31, 12 2011
.. ( Ȕ), ..., . .. ( Ȕ), .. ( Ȕ)
: 14:31, 12 2011
WDM
.., ( Ȕ), ..., . .., ( Ȕ), .. ( Ȕ)
: 14:31, 12 2011
ί ֲ NGN
.. (²Ҳ ϲ), . . (²Ҳ ϲ), .. (²Ҳ ϲ), ..., . .. (Dz ²Ҳ ϲ)
: 14:31, 12 2011
NGN
.. ( Ȕ), .. ( Ȕ), ..., .. ( Ȕ)
: 14:31, 12 2011
..
: 09:15, 18 2011
.., .., ..
: 15:56, 14 2011
.., .., ..
: 16:21, 20 2011