Заочные электронные конференции
 
     
Стан та тенденції розвитку ринку послуг з надання в користування каналів електрозвязку
Мурза О.І., Мусатов Р.К., Козубцов І.М.


Для чтения PDF необходима программа Adobe Reader
GET ADOBE READER

Мурза О.І. (ВІТІ НТУУ “КПІ”)

Мусатов Р.К. (ВІТІ НТУУ “КПІ”)

к.т.н., проф. РАЕ Козубцов І.М. (НЦЗІ ВІТІ НТУУ “КПІ”)

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ З НАДАННЯ В КОРИСТУВАННЯ КАНАЛІВ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

Упродовж останніх років ринок телекомунікаційних послуг в Україні динамічно розвивається. Стратегія розвитку ринку телекомунікацій передбачає створення конкурентного середовища, в якому першочергові заходи мають впроваджуватися з метою ефективного сприяння розбудові та подальшому розвиту його інфраструктурних компонентів.

У цьому контексті, надання послуг з надання в користування каналів електрозв'язку на умовах конкуренції набуває все більшого значення. Орендовані лінії є фундаментальними конструктивними блоками на ринку телекомунікаційних послуг, що використовуються провайдерами послуг в якості базової транспортної інфраструктурної складової, на якій ґрунтується діяльність оптових та роздрібних ринків.

Компетенції Національної комісії з питань регулювання зв'язку України (НКРЗ) щодо ринку послуг з надання в користування каналів електрозв'язку визначені Законом України «Про телекомунікації» та з урахуванням вимог відповідних директив Європейського союзу і рішення НКРЗ від 19.02.2009 № 1366 «Про затвердження Переліку ринків телекомунікаційних послуг в Україні, прийнятих для аналізу з метою попереднього регулювання» поширюються на 7, 13 та 14 ринки згаданого Переліку, що безпосередньо визначають сферу діяльності, яка пов'язана з наданням в користування каналів електрозв'язку.

Останніми роками, як оптовий, так і роздрібний ринки послуг з надання в користування каналів електрозв'язку бурхливо розвиваються. На цьому ринку з'явилися потужні гравці, які за останні декілька років побудували потужні транспортні телекомунікаційні мережі, як для задоволення власних технологічних потреб, так і з метою пропонування ринку на умовах оренди. Річний обсяг доходів учасників ринку телекомунікацій України від надання в користування каналів електрозв'язку наразі становить близько 200 млн.грн.

Телекомунікаційними компаніями, які мають найбільш розгалужені мережі каналів електрозв'язку і які пропонують надання їх в користування на умовах оренди, на сьогоднішній день є: ВАТ «Укртелеком», ЗАТ «Київстар», ВАТ «Атраком», ЗАТ «Український мобільний зв'язок», Група «Датагруп», ЗАТ «Українські радіосистеми», ТОВ «Євротранстелеком» та Група «Вега». В доповіді наведені основні характеристики мереж цих компаній.

Після бурхливого росту ринок оренди внутрішньо міських каналів зв'язку завмер чекаючи більш-менш певного тренду. Ринок оренди каналів є одним з найбільш закритих сегментів телекомунікаційного ринку країни. І той факт, що вже другий рік середній рівень вартості послуг коливається в межах 1-2% у ту або іншу сторону, на думку учасників ринку, говорить про його стагнацію.

Наведений основний портрет споживачів цих послуг. Як правило, це банківські, фінансові, державні організації, тобто клієнти, що мають сильно розгалужені структури та пред'являють серйозні вимоги до закритості інформації, що передається по орендованих каналах зв'язку, та гарантованості доставки даних.

І міждисциплінарний науково-технічний семінар студентів "Наука і освіта XXI століття" Київ 2011

Библиографическая ссылка

Мурза О.І., Мусатов Р.К., Козубцов І.М. Стан та тенденції розвитку ринку послуг з надання в користування каналів електрозвязку // Научный электронный архив.
URL: http://econf.rae.ru/article/6313 (дата обращения: 14.08.2022).Сертификат Получить сертификат