Заочные электронные конференции
Логин   Пароль  
Регистрация Забыли пароль?
 
     
Хіромантія як наукова основа прогнозування фізичних вад та скритих захворювань людини
Козубцов І.М.


Для чтения PDF необходима программа Adobe Reader
GET ADOBE READER

КОЗУБЦОВ І.М. к.т.н., проф. РАЕ

ХІРОМАНТІЯ ЯК НАУКОВА ОСНОВА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВАД ТА СКРИТИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЮДИНИ

Хіромантія вивчає характер і долю людини по його руці по її формі, формі пальців, лініям на долоні та іншим характеристикам. В хірології в перекладі з грецької мови – наука про руку. Ліва рука – обитель вищого передбачення, що відповідає минулому, пасивному початку. Вона повідомляє про темперамент її володаря вродженні здібності, фізичні і психологічні дані. Права рука відповідає активному початку, майбутньому, вона регіструє набутий досвід, зміни, обумовлені волею і вчинками людини. Рука як зір, і слух, передає відчуття головному мозку, але передає їх вже відкоректованими. Рисунок ліній на правій руці постійно змінюється, тому хірологічні дані базуються на порівнянні ліній обох рук [1-5].

Наукові дослідження мозку і генетики підтверджують, що лінії на долонні та інші ознаки руки тісно пов'язані з діяльністю мозку. Перерізавши складну систему нервового телеграфу (як буває при паралічі), і рука стає не здатною самостійно виконати ні єдиної дії. Всі її дії підпорядковані наказам мозку осереддя розуму і думки, розташованого на значному віддаленні від самої руки. З цього виходить, що рука цілком покладається на мозок, що володіє розумом, вона відображає ознаки мозку, що стоїть за нею, манерою своїх дій. Загальноприйнятим фактом є те, що був виявлений центр мозку, пов'язаний з рукою, і що препарування показало: різні утворення в мозковому центрі відповідають за різні форми руки. Це доводить, що рука фізично відображає керівний нею мозок.

Р

Рис. 1. Типовий зразок ладоні людини та лінії

ука в першу чергу здатна повідати про характер, темперамент, особу і здоров'я людини, а не служити основою для довільних прогнозів майбутнього [1-5]. Особисті якості людини, можна лише з деякою ймовірністю спрогнозувати вади, виходячи з ознак руки людини, тобто рука розповідає про характер і інші якості, а не про його долю. По характеристиках руки, в першу чергу «горбам» під пальцями з боку долоні, люди чітко поділяються на сім різних типів [3-5]. Оцінюючи різні поєднання горбів, можна точно змоделювати характер, наприклад, майбутнього юнака-призовника, що з’явився на співбесіду. Це пояснюється, що сім «чітких типів» представляють певні сильні якості, здібності, чесноти і недоліки, а також особливості здоров'я і характеру. Ось ці типи: Юпітер, Сатурн, Аполлон, Меркурій, Марс, Місяць і Венера. Ці назви використовуються не в астрологічному сенсі, а лише тому, що завдяки давньому походженню інстинктивно асоціюються з певними ознаками. Розглянемо розташування, характер і загальні властивості ліній на руці рис. 1.

Лінія серця показує силу або слабкість, тобто фізичну силу серця. Чим чітко, рівніше і яскравіше лінія, тим краще робота серця.

Лінія голови показує силу розумових здібностей, а також фізичну силу мозку. Чим чітко, рівніше і яскравіше лінія, тим вище зосередженість думки, самовладання і тим менше небезпека порушень роботи мозку. Впевнений у своїх моральних і фізичних силах людина здатна працювати. У того, хто відчуває постійне невдоволення собою, життям, має сумніви щодо своїх можливостей, виникають страх, тривожність перед будь-яким завданням. Такі люди хворобливо реагують на критику, жарти, ізолюються від колективу, залишаються поза ним, не мають друзів.

Лінія життя показує силу характеру, силу, м'язову фортецю і нервову енергію. А оскільки фізична сила найважливіший чинник в житті людини, ця лінія є найголовнішою. Лінія Сатурну підкреслює горб Сатурну і свідчить про наявність якостей врівноваження. Володар таких стримуючих елементів з меншою вірогідністю поводитиметься безглуздо, і його життєвий шлях буде рівним і гладким. Чим чіткіше, рівніше і пряміша ця лінія, тим рівніше буде життєвий шлях. Від якостей врівноваження юнака залежить психологічна готовність до військової служби. Це складна властивість особистості, рівень сформованості якої визначається ступенем розвитку людської психіки: мотиваційної, пізнавальної, емоційно-чуттєвої, вольової.

Лінія Аполлона підкреслює горб Аполлона і виявляє найбільш яскраві якості даного типу. Чим чіткіше, рівніше і яскравіше лінія, тим більше у суб'єкта творчої сили в мистецтві або ділової хватки в комерції.

Лінії Сатурну і Аполлона не показують фізичних недоліків. Лінія Меркурія, що часто іменується лінією здоров'я, чітко показує труднощі із здоров'ям.

Успіх хіромантії полягає в здатності об'єднати різні характеристики [1-5]. До типу суб'єкта необхідно додати його енергію, розумові здібності, добрі наміри, пороки, стан здоров'я і багато інших важливих чинників, щоб досягти ідеальної рівноваги. Тому, якщо одна лінія, знак або форма говорить про непокірність натури, інші лінії, знаки або форми нейтралізують її. Цим і пояснюється відсутність ідеальних людей.

Автор статті перебуваючи в період 2002-2004 роки на посаді командира навчального взводу радіозв’язку в 169 навчальному центрі в процесі професійного відбору новобранців до навчання проводив практичні дослідження. В експериментів приймало участь 300 резидентів. В процесі їх огляду було виявлено 10 відсотків новобранців з неблагополучних сімей та тих, хто здатен до суїциду, вживанню наркотичної сировини, алкогольних напоїв та мали місце серцево-судинних захворювань різної складності. Ці відомості звіряті з даними медичного огляду у військових комісаріатах проведеного під час призову та під час особистого опитування. Понад зазначених застережень не було відображено, а скриті в особових справах призовників районними та обласними військовими комісаріатами.

Таким чином, отримані практичні результати в процесі професійного відбору військовослужбовців з використанням елементів хіромантії підтверджують наукову та практичну цінність. Головною вимогою до практичного застосування хіромантичних здібностей є [3-6]: 1) ніколи не передбачати людині смерті; 2) ніколи нікого не принижувати і не засмучувати; 3) ніколи не висловлювати вголос необдуману думку.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бенхем У.Дж. Хиромантия. Полный справочник: Пер. с англ. Н. Скоробогатова. – Харьков: Книжный Клуб «Семейного Досуга»; Белгород: ООО «Книжный Клуб «Семейного Досуга», 2007. – 400 с.

2. Хиромантия. Авт.-сост. Белов Н.В. – Минск: Харвест, 2007. – 64 с.

3. Хиромантия / В. Склярова. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 192 с.

4. Хиромантия. Новейшее пошаговое руководство / Л. Валверде; пер. с англ. О.С. Епимахова. – М.: РИПОЛ классик, 2008. – 192 с.

5. Хиромантия. Авт.-сост. Н.В. Белов – Минск: Харвест, 2007. – 256 с.

Библиографическая ссылка

Козубцов І.М. Хіромантія як наукова основа прогнозування фізичних вад та скритих захворювань людини // Научный электронный архив.
URL: http://econf.rae.ru/article/6303 (дата обращения: 12.12.2019).Сертификат Получить сертификат